Andrzej Karmiński

Samotny heros

Duda wielokrotnie dowiódł, że jest prawnikiem lepszym od wszystkich polskich gremiów prawniczych, nie wspominając o wrażych europejskich pseudoautorytetach