03 trójka

Protest przeciwko PiS… w zakładzie zegarmistrzowskim Elżbiety Boksy

– „Jestem prostym rzemieślnikiem, który przeżył swoje życie. To mój krzyk rozpaczy i bunt przeciwko temu, co się dzieje. Ale jestem pewna, że to przetrzymamy” – mówi zegarmistrz Elżbieta Boksa. W witrynie swojego zakładu umieszcza kartki z antypisowskimi hasłami. Elżbieta Boksa nie należy do żadnej partii. Brała i bierze udział w protestach obywatelskich. Latem ubiegłego roku uczestniczyła w Łańcuchu Światła w obronie sądów; jeździ też na manifestacje do Warszawy. –

Demokracja nie jest dana raz na zawsze

Europoseł PO Michał Boni odniósł ogromny sukces w Parlamencie Europejskim. Był głównym sprawozdawcą rezolucji, która została dzisiaj przyjęta, wzywającej do utworzenia Europejskiego Instrumentu Wartości (EIW) – nowego mechanizmu finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Istota tego przedsięwzięcia to wspieranie poprzez granty organizacji pozarządowych, walczących o takie wartości europejskie i standardy zachodniej cywilizacji, jak demokracja, praworządność czy prawa podstawowe. Rezolucja wzywa Komisję Europejską do wygospodarowania na ten cel w najbliższej 7-letniej perspektywie budżetowej po