RPO: retoryka projektu PiS ws. ustroju sądów jest typowa dla stanu wojennego

Adam Bodnar: trzeba dyskutować o możliwości wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

– „Retoryka projektu autorstwa PiS w sprawie ustroju sądów jest typowa dla okresów konfliktów zbrojnych i stanu wojennego” – napisał Rzecznik Praw Obywatelskich w opinii przesłanej marszałek Sejmu. Zdaniem Adama Bodnara, przyjęcie tego projektu „zakwestionuje udział Polski w wymiarze prawnym Unii Europejskim i Radzie Europy, ostatecznie podda polskie sądy i polskich sędziów politycznej kontroli organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a co najważniejsze – drastycznie obniży poziom sądowej ochrony praw jednostek”.

 

Rzecznik ocenił pisowski projekt kneblujący usta sędziom jako naruszający Konstytucję i łamiący podstawowe zasady polskiego porządku prawnego. – „Zakłada rozwiązania nieakceptowalne z perspektywy prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego, instrumenty ingerowania w niezawisłość sędziowską oraz wolność słowa i zrzeszania się sędziów” – napisał Adam Bodnar.

Podkreślił, że projekt tej ustawy ma na celu m.in. zaostrzenie reżimu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. – „Nowelizacja wprowadzi jeszcze wyższy stopień arbitralności, umożliwiający prowadzenie postępowań nastawionych nie na poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, lecz na dyscyplinowanie sędziów, które przełamie ich opór wobec forsowanych rozwiązań prawnych naruszających zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów”.

 

Bodnar uważa, że pomysł, by sędziowie mieli obowiązek informowania przełożonych o przynależności do stowarzyszeń i fundacji „jest ograniczeniem silniejszym niż w przypadku funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego tudzież żołnierzy zawodowych. Ci bowiem mają obowiązek informowania o przynależności, ale informacje te nie są upubliczniane. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że obowiązek składania oświadczeń o przynależności do organizacji społecznych oraz ich upublicznienie może wywołać efekt mrożący, który naruszy chronione konstytucyjnie i konwencyjnie prawo do zrzeszania się sędziów i prokuratorów”.

Adam Bodnar zauważył, że projekt zwiększa zakres wpływu ministra sprawiedliwości, czyli obecnie Zbigniewa Ziobry, na sądownictwo poprzez ograniczenie udziału m.in. samorządu sędziowskiego we współdecydowaniu o funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Rzecznik negatywnie ocenił też propozycję zmian w procedurze wyboru I prezesa SN. Jego zdaniem, zmiana ta bezprawnie „de facto rozszerza uprawnienia prezydenta RP i pozwala na obejście przepisów Konstytucji RP”.

bt

Źródło: rpo.gov.pl

  •  
  •  
  •  
Wesprzyj wolne media
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Maciek123454321
Maciek123454321
19 grudnia 2019 08:36

Monika Olejnik zaprosiła wczoraj do studia niejakiego Derę. To, co wygadywał wczoraj u Moniki Olejnik, było tak żenujące, że budziło tylko politowanie. Oto prawnik usiłuje nieudolnie robić z widzów idiotów. Twierdzi z uporem maniaka, że prawo polskie (w dodatku niezgodne z Konstytucją) jest ważniejsze od prawa unijnego. Niech sobie Dera poczyta art. 91 Konstytucji ust. 1, 2 i 3 i nie pie…….li głupot.