Farma Ziobrzęca, czyli Orwell w ministerstwie

Bożena Chlabicz - Polak

Farma Ziobrzęca, czyli Orwell w ministerstwie

W cywilizowanym świecie sędziowie, a już zwłaszcza do spółki z urzędującym ministrem, zazwyczaj nie inspirują ani - tym bardziej - nie organizują ataków personalnych na swoich kolegów po fachu
Czy ministerstwo nękało ludzi i łamało prawo?

Eliza Michalik

Czy ministerstwo nękało ludzi i łamało prawo?

Czy minister Ziobro stworzył w Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizowaną grupę do nękania ludzi?

Krystyna Kofta „Hakeria”

Wcześniejsze