administrator

„Dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu – samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego – nie jest protegowany przez wicepremiera Piotra Glińskiego. Wybór dyrektora Teatru odbył się w ramach otwartego konkursu, jego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W skład komisji konkursowej, powołanej przez Urząd Marszałkowski, weszło 3 przedstawicieli Urzędu, 2 przedstawicieli MKiDN, 2 przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych działających w Teatrze Polskim oraz 2 przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych