Michał Fita

PiS ma Chinom czego zazdrościć

Pochylmy się głębiej nad fenomenem Chin. Rozpocznijmy od przyjęcia dwóch założeń. Pierwsze – prawa człowieka są nieistotne. Drugie – demokracja nie jest najlepszym systemem politycznym. Teraz popatrzmy, do czego dąży PiS w swoich działaniach, a jaką władzę w rękach dzierży jedyna partia ChRL. To, co widzimy w porównaniu prezentuje nam chiński wzór, do którego dąży PiS – władza absolutna w rękach jednej partii z zachowaniem ducha kapitalizmu pozwalającego na (potencjalny)