Paweł Wieliczko

Robienie na szaro

Wbrew opinii niektórych, Polska zmieniła się bardzo. W roku 2004 – kiedy wchodziliśmy do UE – płaca minimalna wynosiła 824 złotych brutto, bezrobocie około 19%. Dziś to odpowiednio 1850 zł i 9,5%. Wartość nabywcza, co naturalne z mniejszą dynamiką, ale również się zwiększyła (poza nośnikami energii). Średnia płaca oscyluje wokół 4500 brutto i z dużym prawdopodobieństwem będzie się zwiększała. Dawniej rynek pracy należał do pracodawców, co umożliwiało utrzymywanie stosunkowo niskiego

500 plus czy minus?

Walka z wykluczeniami, a nie rozdawanie pieniędzy jest podstawową powinnością społeczeństwa, które jest oparte na obywatelach i ich umiejętnościach. Tymczasem, rządowy program 500+ to program dla dzieci, które mają grzecznych rodziców.    Powszechny program świadczeń 500+ był jedną ze sztandarowych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Został też szybko wprowadzony w życie i dziś środki są wypłacane.  Prawo do świadczeń mają rodziny posiadające minimum dwójkę dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia