Strategia! Strategia!

Naszych wartości absolutnie trzeba bronić! Brońmy je jednak mądrze, przemyślanie, planowo – by przypadkiem nie osiągnąć skutku przeciwnego do zamierzonego.