Dziś mija termin składania protestów wyborczych

Kara dla emerytki za wykroczenie skarbowe na 5 groszy. SN uchylił wyrok

Protesty wyborcze można składać albo pisemnie do godz. 16.00 w Sądzie Najwyższym, albo przesłać pocztą – w tym wypadku liczy się data stempla pocztowego. Głosujący zagranicą mogą też złożyć protest na ręce konsula, a na statkach – zgłosić kapitanowi. Nie wolno wysyłać protestów mailem ani przez EPUAP! Szczegółowe informacje znaleźć można także na stronach Watchdog Polska i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: https://www.hfhr.pl/wzor-protestu-wyborczego/

 

To ważne powiedział TOK FM Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN – „poza 60 protestami zarejestrowanymi do środy do godz. 16, wiele zostało wniesionych pocztą elektroniczną i one nie zostały zarejestrowane”.

Protest wnieść może każdy wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów znajdowało się na jednej z list. Nie mogą go składać partie polityczne, jedynie przez swojego pełnomocnika do spraw wyborów. Wiele protestów na pewno będzie dotyczyć fatalnej organizacji wyborów zagranicą oraz wyborów w domach opieki, gdzie w wielu wypadkach 100 % głosów oddanych było tylko na jednego kandydata. Niestety, wyborcy glosujący zagranicą mogą nie zdążyć z wysłaniem protestu, bo muszą jeszcze dołączyć pisemne zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika zamieszkałego w kraju.

 

Kodeks Wyborczy przewiduje na złożenie protestu 14 dni, ale ustawa z 2 czerwca o szczególnym charakterze tych wyborów drastycznie skróciła termin, do 3 dni od momentu ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów – dodaje OKO.press. Na podjęcie stosownej uchwały w kwestii ważności wyboru prezydenta, Sąd Najwyższy ma 21 dni od dnia ogłoszenia wyników. Uchwałę tę Sąd podejmuje po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych protestów.

Już wiadomo, że SN nie uwzględni protestów składanych z powodu ograniczania przez media państwowe szans kandydatom innym, niż urzędujący prezydent. Ale im więcej osób złoży protest oparty na tym zarzucie, tym większą będzie on miał wagę.

/ep/

Źródło:tokfm.pl

  •  
  •  
  •  
Wesprzyj wolne media
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments