I prezes SN wzywa sędziów Izby Dyscyplinarnej, powołanej przez neoKRS, do powstrzymania się od orzekania

Pierwsza Prezes SN ostro odpowiedziała Święczkowskiemu

„Wzywam sędziów Izby Dyscyplinarnej SN do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach. Należy jednoznacznie stwierdzić, że kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce” – zaapelowała I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf.

 

W wydanym dziś oświadczeniu prof. Małgorzata Gersdorf powołuje się na wydany 5 grudnia wyrok Sądu Najwyższego. – „Stwierdzono, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz uznano, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego” – napisała I Prezes SN.

W celu „zapewnienia ochrony praw uczestników postępowań sądowych, jak również biorąc pod uwagę konieczność uniknięcia pogłębiania się chaosu prawnego”, I prezes SN wezwała więc sędziów Izby Dyscyplinarnej do „powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach”.

 

Prof. Gersdorf uważa, że „kontynuowanie przez sędziów Izby Dyscyplinarnej czynności orzeczniczych może w przyszłości skutkować koniecznością wypłaty przez Polskę na rzecz stron tych postępowań zadośćuczynienia za naruszenie prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą”.

Przypomnijmy, że 5 grudnia Izba Pracy SN – powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada br. – uznała, że neoKRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i prawa krajowego.

bt

Źródło: sn.pl

  •  
  •  
  •  
Wesprzyj wolne media
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments