I prezes SN wzywa sędziów Izby Dyscyplinarnej, powołanej przez neoKRS, do powstrzymania się od orzekania

Pierwsza Prezes SN z godnością odpowiada na atak Andrzeja Dudy

„Wzywam sędziów Izby Dyscyplinarnej SN do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach. Należy jednoznacznie stwierdzić, że kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce” – zaapelowała I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf.

 

W wydanym dziś oświadczeniu prof. Małgorzata Gersdorf powołuje się na wydany 5 grudnia wyrok Sądu Najwyższego. – „Stwierdzono, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz uznano, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego” – napisała I Prezes SN.

W celu „zapewnienia ochrony praw uczestników postępowań sądowych, jak również biorąc pod uwagę konieczność uniknięcia pogłębiania się chaosu prawnego”, I prezes SN wezwała więc sędziów Izby Dyscyplinarnej do „powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach”.

 

Prof. Gersdorf uważa, że „kontynuowanie przez sędziów Izby Dyscyplinarnej czynności orzeczniczych może w przyszłości skutkować koniecznością wypłaty przez Polskę na rzecz stron tych postępowań zadośćuczynienia za naruszenie prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą”.

Przypomnijmy, że 5 grudnia Izba Pracy SN – powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada br. – uznała, że neoKRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i prawa krajowego.

bt

Źródło: sn.pl

  •  
  •  
  •  
Wesprzyj wolne media

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o