Biuro Analiz Sejmowych nie zostawia suchej nitki na projekcie PiS. Proponowana nowelizacja – niezgodna z prawem UE

Nawet eksperci sejmowi krytycznie o dyscyplinowaniu sędziów: Proponowana nowelizacja – niezgodna z prawem UE

Po miażdżącej opinii Sądu Najwyższego oraz dziekanów wydziałów prawa polskich uniwersytetów negatywnie na temat projektu dyscyplinowania sędziów wypowiedzieli się również sejmowi eksperci. Uznali oni, że proponowana nowelizacja ustaw sądowych, może zostać uznana za niezgodną z prawem UE.

 

„Wskazane naruszenia nie mogą być usprawiedliwione przez odwołanie się do zasady, że chodzi tu o materie podlegające kompetencji narodowej państw członkowskich, a zatem nieobjęte prawem Unii. Zgodnie bowiem z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, nawet wówczas kompetencje krajowe muszą być wykonywane w poszanowaniu tego prawa” – czytamy w opinii Biura Analiz Sejmowych.

Sejmowi eksperci powołując się na prawo unijne i orzeczenia TSUE dowodzą, że zdecydowana większość zapisów nowelizacji ustawy rodzi poważne ryzyko stwierdzenia naruszenia zasady niezależności, bezstronności sądów i niezawisłości. Przypominają także, iż Polska – jako członek Unii Europejskiej – jest zobowiązana do bezwzględnego przestrzegania unijnego prawa.

 

Eksperci powołują się też na orzeczenia TSUE, według którego sądy mają prawo odstąpić od stosowania prawa krajowego, jeśli uznają je za sprzeczne z prawem wspólnotowym.

Analizę zgodności noweli z zasadami UE mówiącymi o niezależności sędziów, zapowiedziała już Komisja Europejska.

Przypomnijmy: sędziom, którzy nie będą przestrzegali zapisów nowelizacji będzie groziło przeniesienie do innego miejsca pracy, a nawet usunięcie z zawodu. Przewidywana jest też kara pieniężna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia z dodatkami.

/j/

Źródło: wp.pl

  •  
  •  
  •  
Wesprzyj wolne media

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o