Sędziowie odmawiają Ziobrze

Trybunał Sprawiedliwości UE domaga się drakońskiej kary dla rządu PiS. W grę wchodzą nawet 2 mln zł dziennie

Nie chcą być sędziami dyscyplinarnymi z powołania obecnego ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. – „Oświadczam, iż nigdy nie ubiegałam się i nadal nie ubiegam o powierzenie mi obowiązków sędziego dyscyplinarnego i w związku z tym nie zgłaszałam i nadal nie zgłaszam swojej kandydatury (…). Wskazana procedura została zainicjowana nie tylko pomimo braku mojej zgody, ale nawet i świadomości” – takie wnioski napisały Iwona Litwińska-Palacz, Olga Rybus i Małgorzata Tomkiewicz z Sądu Okręgowego w Olsztynie. Podobne oświadczenie złożył również sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi Sławomir Wlazło.

Znowelizowana przez PiS ustawa o ustroju sądów powszechnych dała Ziobrze prawo powoływania każdego sędziego z 10-letnim w skład izby dyscyplinarnej. I nawet nie musi ich pytać o to, czy chcą osądzać przewinienia swoich kolegów po fachu. Przed pisowską „dobrą zmianą” sądy dyscyplinarne powoływali prezesi sądów apelacyjnych, a nie minister.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, powierzanie przez ministra obowiązków sędziów dyscyplinarnych sędziom, którzy nie wyrażą na to zgody, jest niezgodne z konstytucyjną zasadą „nieprzenoszalności” sędziów. – „Brak zgody sędziego na powierzenie obowiązków dyscyplinarnych sprawia, że decyzja Ministra Sprawiedliwości – jako organu władzy wykonawczej – ma charakter arbitralny wobec władzy sądowniczej. Jest to nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą podziału i równowagi władzy” – napisał Adam Bodnar.

Forum Współpracy Sędziów twierdzi, że Ziobro najpierw szukał chętnych do sądów dyscyplinarnych za pośrednictwem prezesów sądów. Nie znalazł, więc sam wyznaczył kandydatów. – „Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny w sposób arbitralny, bez uzyskania zgody sędziów, dokonał ich wyboru i przesłał listę sędziów do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa celem zaopiniowania. (…) Próba narzucenia sędziom tych obowiązków przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego stanowi kolejny przejaw arogancji i nadużycia władzy politycznej” – czytamy w oświadczeniu Forum Współpracy Sędziów.

bt

Źródło: tvn24.pl

  •  
  •  
  •  
Wesprzyj wolne media

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o