nazwy ulic

Jesteśmy skazani na ulice im. L. Kaczyńskiego

PiS ma już pomysł, jak ostatecznie poradzić sobie z dekomunizacją ulic i przeciwnikami nowo nadawanych nazw.  Ustawowe uregulowania ubiegłego roku nałożyły na samorządy stosowne obowiązki. Na dokonanie zmian dostały 12 miesięcy. Jeśli tego nie zrobiły i nie przemianowały nazw wskazanych przez Instytut Pamięci Narodowej, obowiązek ten przeszedł na wojewodę. W wielu miastach udało się uniknąć interwencji wojewody, gdyż zdążyły zmienić nazwy wskazane przez IPN jako „niewłaściwe”. Nie wszędzie jednak tak

Jesteśmy skazani na ulice im. L. Kaczyńskiego

Mimo apeli mieszkańców, mimo odbytych konsultacji społecznych, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera z nadania PiS pozmieniał 47 nazw ulic w Warszawie. Al. Armii Ludowej zamieniła się – a jakże – w ul. Lecha Kaczyńskiego. To długi odcinek Trasy Łazienkowskiej od al. Niepodległości do Wisłostrady. Przeprowadzone przez wojewodę zmiany to efekt przegłosowanej w Sejmie półtora roku temu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. – „Podstawowym założeniem przy wyborze nowych