pikiety

Obywatele RP murem za sędzią Tuleją

Właśnie zapowiedzieli walkę o „więcej demokracji wśród demokratów”. Zamierzają protestować pod siedzibami PO, Nowoczesnej i PSL, aby dowiedzieć się od polityków, w jaki sposób zamierzają wygrać jesienne wybory i jaka wizja Polski im przyświeca. Przedstawiciele ruchu chcą skłonić polityków do działania. Obywatele domagają się powołania wspólnej listy kandydatów opozycji wyłonionych w prawyborach. Kolejnym postulatem Obywateli RP jest „utworzenie obozu reformy państwa z programem narodowej zgody i budowy państwa, którego podstaw aksjologicznych i prawnych